Tider

Ettan har för närvarande öppet vardagar klockan 06.00–17.00. Det är vårdnadshavarnas och barnens behov som avgör våra öppettider. Kontakta gärna vår rektor om du och ditt barn har andra behov.

Hålltider på Ettan:

06.00 Ettan öppnar
08.00 Frukost
09.30 Fruktstund
11.15 Lunch
11.45 Sovstund för vissa barn
14.00 Mellanmål
17.00 Ettan stänger

Alla barn har rätt och möjlighet att gå på förskola från att de fyller 1 år. 

Enligt kommunala regler får du som till exempel är föräldraledig med ett yngre syskon endast ha ditt äldre barn på förskolan 15 timmar per vecka. Men på Ettan får alla 15-timmars-barn gärna vara hos oss 20 timmar per vecka (tre eller fyra dagar, ej fredagar). Detta beslutade Ettans styrelse hösten 2021.

För arbetande vårdnadshavare är det arbetstiden (inklusive restiden) som avgör hur många timmar som barnet har rätt att vara på förskolan.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har hen rätt till avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskolan. Skollagen säger att det ska vara minst 525 timmar per år, det vill säga 15 timmar per vecka under grundskolans terminer. På Ettan går 15(20)-timmars-barnen oftast måndag, tisdag och torsdag, men prata gärna med rektorn om ni har andra behov.

För barn som har behov av fler timmar än de 15 (20) som är avgiftsfria, får vårdnadshavarna en reducering på fakturan från höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Vissa barn kan ha behov av att närvara på förskolan andra tider än de förutbestämda, för det enskilda barnets utveckling och välbefinnande. Rektorn beslutar om detta tillsammans med vårdnadshavarna och den övriga personalen.

Ettan har stängt under mellandagarna jul-nyår samt sommarveckorna 29, 30 och 31.

För att ditt barn ska kunna börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt