Synpunkter

För att kunna förbättra vår verksamhet är det värdefullt för oss att ta del av synpunkter från vårdnadshavare, barn och andra intressenter. Lämna synpunkter eller klagomål på Ettans verksamhet muntligt eller skriftligt enligt följande ordning:

Steg 1: Ta upp ditt ärende med personalen på Ettan.
Steg 2: Lämna in ditt ärende skriftligt till rektor Siv.
Steg 3: Ta upp ditt ärende med styrelsen.
Steg 4: Ta upp ditt ärende med kommunens skolchef.

Vårt mål är att hantera synpunkter och klagomål omgående. Om du inte tycker att vi löser dina muntligt framförda synpunkter på ett tillfredsställande sätt, ska du lämna ärendet skriftligt till förskolans rektor för utredning och bedömning. Vår målsättning är att återkomma med besked eller förslag till åtgärder inom tio dagar. Om du fortfarande är missnöjd ska du kontakta styrelsen, och i nästa steg kommunens skolchef. 

Blankett för klagomål eller synpunkter på Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

För att ditt barn ska kunna börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt