Om förskolan

Trygghet, gemenskap och upptäckarglädje. Det är värdeorden som genomsyrar vår verksamhet. Vi eftersträvar små barngrupper och hög personaltäthet.

Vi är ett föräldrakooperativ


Vi är ett föräldrakooperativ, men det är Ettans fantastiska personal som sköter den dagliga verksamheten och har det pedagogiska ansvaret för barnen. De vårdnadshavare som vill har dock möjlighet att vara delaktiga i barnens vardag på ett annat sätt än i en kommunal förskola.
Mat
Maten är viktig för oss på Ettan. Vi har en egen kock som alltid strävar efter att laga maten från grunden.
Tider
Ettan har för närvarande öppet vardagar klockan 06.00–17.00. Det är vårdnadshavarnas och barnens behov som avgör våra öppettider.
Avgifter
Förskolan Ettan följer Mönsterås kommuns barnomsorgstaxa.

Profil

Allas lika värde, utevistelse och natur, hållbarhetsarbete samt fokus på lek och lärande är några av dom saker som utgör vår profil.

Läs mer

Läroplan

Förskolans verksamhet utgår från en läroplan som togs fram av Skolverket 1998, och reviderades 2018. Läroplanen ska genomsyra allt vi gör på förskolan, och personalen arbetar kontinuerligt med att utvärdera verksamheten.

Läs mer

Personal

På Ettan arbetar två förskollärare, varav den ena även är rektor för förskolan. Här arbetar också flera barnskötare, en kock och en administratör.

Läs mer

Hållbarhet

Både social och miljömässig hållbarhet är en viktig del i Ettans verksamhet.

Läs mer

För att ditt barn ska kunna börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt