Profil

Allas lika värde, utevistelse och natur, hållbarhetsarbete samt fokus på lek och lärande är några av dom saker som utgör vår profil.

På Ettan tar vi hand om varandra och bemöter varandra med respekt, både barn och vuxna. Vi strävar efter en verksamhet som alltid har barnens bästa i fokus. Allas lika värde är en självklarhet på Ettan och vi arbetar aktivt med att motverka stereotypiska könsmönster. Att bemöta alla lika är inte att bemöta alla samma. Vi försöker i stället bemöta alla efter deras individuella förutsättningar. 

Naturen ligger till grund för en stor del av verksamheten på Ettan. Vi tror att barn mår bra av att vara ute i friska luften. Att vara i skogen och gå på stenar, över stockar och under grenar tränar motoriken på ett roligt sätt hos både stora och små. När vi inte är i skogen tycker vi om att göra andra utflykter i vårt närområde. Både barn och vuxna älskar att göra studiebesök och cykla på äventyr.

Leken är grunden för lärandet hos barn. Genom leken lär man sig viktiga saker som samspel, turtagning och kommunikation. Genom att ge barnen utrymme till att leka, upptäcka och lära tillsammans både inne och ute får de utlopp för sin kreativitet och nyfikenhet.

Det är ingen slump att vår logga går i grönt. Hållbarhet är viktigt för oss och går som en ”grön tråd” genom hela verksamheten.

Vi följer självklart Skolverkets läroplan för förskolan. Läs gärna mer om Ettans arbete med läroplanen.

För att ditt barn ska kunna börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt