Föräldrakooperativ

Vi är ett föräldrakooperativ, men det är Ettans fantastiska personal som sköter den dagliga verksamheten och har det pedagogiska ansvaret för barnen. De vårdnadshavare som vill har dock möjlighet att vara delaktiga i barnens vardag på ett annat sätt än i en kommunal förskola. 

Alla vårdnadshavare som har barn på Ettan är medlemmar i en ekonomisk förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi drivs i privat regi men följer Mönsterås kommuns taxor för barnomsorg. Det är styrelsen som har huvudansvaret för verksamheten. Styrelsen består av vårdnadshavare och väljs på årsmötet. All personal är anställd av den ekonomiska föreningen.

För att ditt barn ska kunna börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt