Snabb info

Om Ettan

 • Ettan är en förskola i Ålems kyrkby.
 • Vi har ett naturskönt läge, stor trädgård och ett välkomnande hus.
 • Ettan följer Mönsterås kommuns regler och taxor för barnomsorg, men drivs i privat regi. Alla vårdnadshavare som har barn på Ettan är medlemmar i en ekonomisk förening.
 • Barn från andra kommuner är också välkomna!
 • Ettan är en politiskt och religiöst obunden förskola.

 

Om barnomsorgen

 • Ettan tar emot förskolebarn i åldrarna 1–5 år.
 • Vi tar in max 32 barn och eftersträvar hög personaltäthet. 
 • Barnomsorgen och det pedagogiska upplägget sköts av utbildad och erfaren personal. 
 • Vi arbetar aktivt med hållbarhet och har miljöcertifieringen Grön Flagg.
 • All mat är lagad på plats av vår utbildade och erfarna kock. Vi använder om möjligt närproducerade och ekologiska råvaror.
 • En stor del av dagen har vi utevistelse, för att bidra till välmående och friska barn.
 • När vi har möjlighet försöker vi anordna studiebesök och utflykter med barnen.


Om verksamheten

 • Vi anordnar fester och mys för att stärka kontakten mellan familjerna och bygga en vi-känsla på förskolan.
 • En vardagskväll varje termin ses vi alla för att fixa och umgås.
 • Föreningens årsmöte hålls på våren, och är en möjlighet för medlemmarna att komma med synpunkter och idéer inför kommande år. 

 

Om tider

 • Ettans öppettider är för närvarande kl. 06.00–17.00
 • 20-timmars-barnen går tre till fyra dagar i veckan (ej fredagar eller lov)
 • 15-timmars-barnen går tre dagar i veckan (ej fredagar eller lov)
 • Ettan har stängt under mellandagarna jul-nyår samt sommarveckorna 29, 30 och 31.

 

Om inskolning

 • Ettan har inga särskilda inskolningsperioder, inskolning sker efter överenskommelse.
 • Syskon har förtur i placeringskön.
 • Ettan tar årligen ut en medlemsavgift till föreningen på 1 200 kronor per familj. 
 • En insats på 100 kr betalas när man går med i föreningen och betalas tillbaka vid utträde.
 • På Ettan tar vi hand om varandra och strävar efter en verksamhet som alltid har barnens bästa i fokus.

För att ditt barn ska börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt