Snabb info

Om Ettan

 • Ettan är en förskola i Ålems kyrkby.
 • Vi har ett naturskönt läge med en stor trädgård och ett trevligt hus.
 • Ettan drivs i privat regi men följer Mönsterås kommuns taxor för barnomsorg.
 • Alla vårdnadshavare som har barn på Ettan är medlemmar i en ekonomisk förening.
 • Barn från andra kommuner är också välkomna!
 • Ettan är en politiskt och religiöst obunden förskola.
 • Vi är ett föräldrakooperativ men vårdnadshavare hoppar inte in som resurser i verksamheten, utan bidrar på andra sätt.
 • På Ettan tar vi hand om varandra och strävar efter en verksamhet som alltid har barnens bästa i fokus.

Om barnomsorgen

 • Ettan tar emot förskolebarn i åldrarna 1–5 år.
 • Vi tar in max 32 barn och eftersträvar hög personaltäthet. Vi har högre personaltäthet och mindre barngrupper än genomsnittet!
 • Barnomsorgen och det pedagogiska upplägget sköts av utbildad och erfaren personal. 
 • Vi arbetar aktivt med både social och miljömässig hållbarhet.
 • All mat är lagad på plats av vår utbildade och erfarna kock. Vi använder om möjligt närproducerade och ekologiska råvaror.
 • En stor del av dagen har vi utevistelse, för att bidra till välmående och friska barn.
 • När vi har möjlighet försöker vi anordna studiebesök och utflykter med barnen.

Om tider

 • Ettans öppettider är för närvarande klockan 06.00–17.00.
 • Om du är föräldraledig med ett yngre syskon får ditt äldre barn vara hos oss 20 timmar i veckan istället för de 15 timmar som är standard.
 • 20-timmars-barnen går tre till fyra dagar i veckan (ej fredagar eller lov).
 • 15-timmars-barnen går tre dagar i veckan (ej fredagar eller lov).
 • Ettan har stängt under mellandagarna jul-nyår samt sommarveckorna 29, 30 och 31.

Om inskolning

 • Ettan har inga särskilda inskolningsperioder. Vi erbjuder en flexibel inskolning utifrån er familjs behov. 
 • Det är viktigt för oss att du och ditt barn har gott om tid att lära känna personalen, verksamheten, lokalerna och de andra barnen.
 • Syskon har förtur i placeringskön.

Om föreningen

 • Vi anordnar återkommande fester och fikor för att stärka kontakten mellan familjerna och bygga en vi-känsla på förskolan.
 • En halv lördag varje termin ses vi alla för att fixa och umgås.
 • Precis som andra föreningar har Ettan en styrelse som är ansvarig för verksamheten.
 • Föreningens årsmöte hålls på våren, och ger dig möjlighet att komma med synpunkter och idéer inför kommande år.
 • Ettan tar årligen ut en medlemsavgift till föreningen på 1 200 kronor per familj.
 • En insats på 100 kronor betalas när man går med i föreningen och betalas tillbaka vid utträde.

För att ditt barn ska kunna börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt