Läroplan

Förskolans verksamhet utgår från en läroplan som togs fram av Skolverket 1998, och reviderades 2018. Läroplanen ska genomsyra allt vi gör på förskolan, och personalen arbetar kontinuerligt med att utvärdera verksamheten.

Enligt läroplanen ska förskolan vara trygg, rolig och lärorik – något som vi verkligen känner att vi kan stå för på Ettan. Vi vill ge barnen de absolut bästa förutsättningarna för lärande, och har en barngrupp som är tillräckligt liten för att varje individ ska bli sedd och kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Ambitionen på Ettan är att pedagogernas kompetens, i kombination med vårdnadshavarnas engagemang och idéer, ska resultera i en hållbar och framåtsträvande förskola som har höga mål och ett demokratiskt förhållningssätt.  Vi vill utmana barnen i lek och lärande för att bidra till nyfikenhet, självkänsla och upptäckarglädje.

Ta del av Skolverkets läroplan i sin helhet.

För att ditt barn ska kunna börja hos oss behöver du endast göra följande:

1
Anmäl intresse
2
Bli kontaktad
3
Kom på besök
4
Ansök om plats

Börja hos oss

Lämna detta fält tomt