Verksamhetsidé


Vad är ett föräldrakooperativ?
Ettan är ett föräldrakooperativ i Ålems kyrkby. Det innebär att vi följer Mönsterås kommuns regler och taxor för barnomsorg, men vi drivs i privat regi. Alla föräldrar som har barn på Ettan är medlemmar i en ekonomisk förening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Styrelsen för föreningen väljs på årsmötet och det är den som har huvudansvaret för verksamheten. All personal är anställd av den ekonomiska föreningen. Personalen utgör en mycket viktig del av Ettan, då de bär det pedagogiska ansvaret för barnen och utformar den dagliga verksamheten på förskolan.

Att styrelsen består av föräldrar innebär att man som förälder kan få insyn i verksamheten och få delaktighet och ansvar för sitt barns vardag på ett annat sätt än på en kommunal förskola.
Historia
I slutet på 1980-talet var det några föräldrar som kände att de ville ha en alternativ barnomsorg. De ville själva vara med och utforma sina barns dagistid. De kände att de kommunala alternativen var för stora och antalet vuxna likaså. Dagmamma kändes inte heller aktuellt eftersom det inte alltid ger samma utbud av lekkamrater. Till att börja med turades föräldrarna om att ta hand om barnen i sina egna hem men allt eftersom fler familjer ville vara delaktiga flyttade verksamheten till Rosengården i Ålems kyrkby och den första personalen anställdes. Under åren har föräldrarnas delaktighet varierat utifrån förutsättningar och intresse.


Verksamheten idag

Läsåret 2020 har vi i genomsnitt 25 barn inskrivna och prioriterar bra personaltäthet.

Vi har för närvarande en förskollärare som också är förskolechef, en förskollärare och fyra barnskötare anställda.

Vi följer skolverkets läroplan och lagar för förskolan. All mat lagas på Ettan av vår kock och maten köps från lokala leverantörer.

Vi prioriterar svensk, närodlad och ekologisk om möjligt, vi följer livsmedelsverkets rekommendationer och lagar när det gäller både livsmedelshantering och näringslära, allt för barnets bästa.

Vi har även en administratör anställd som hjälper oss med alt det administrativa och är behjälplig i styrelsens arbete.
Läroplanen
Sedan 1998 har Skolverket en läroplan för förskolan. Läroplanen reviderades 2018 för att bli tydligare. Det är den som styr vår verksamhet och den ska genomsyra allt vi gör på förskolan. Personalen arbetar kontinuerligt med att utvärdera verksamheten så att den håller en hög kvalitet mot läroplanen. Förskolan ska enligt läroplanen (Lpfö 18) vara trygg, rolig och lärorik, något som vi på Ettan känner att vi verkligen kan stå för.

Vi känner att vi kan ge barnen de absolut bästa förutsättningarna för lärande. Vi är belägna på en fantastisk plats, med ett inbjudande hus, en stor gård och närhet till naturen. Barngruppen är så pass liten att varje individ blir sedd och får utveckas utifrån sina förutsättningar, samtidigt som det är tillräckligt med barn i varje åldersgrupp för att alla ska hitta jämnåriga lekkamrater. För att stimmulera och utmana barnen i lek, upptäckarglädje och lärande har vi pedagoger som tar till vara på varje individs förutsättningar och driver verksamheten framåt.

Förskolepersonalens kvalité tillsammans med föräldrarnas idéer och kunskaper tas till vara på och förenas för att få en framåt stävande förskola med höga mål och ett demokratiskt förhållningssätt. En förskola som ger nyfikna, glada barn med mycket självkänsla, en förskola som bygger grunden till det livslånga lärandet.


Föräldramedverkan
Det är viktigt att alla föräldrar deltar på olika sätt för att få verksamheten att fungera. Under åren på Ettan har formen av föräldramedverkan varierat och det är vi föräldrar själva som bestämmer hur vi vill att verksamheten utformas. Just nu finns dessa forum för föräldramedverkan:

Styrelsen
Att kunna vara med och påverka beslut som fattas med resursfördelning kan kännas som en angelägen del. Det är styrelsen för Ettan som är ansvariga för verksamheten och vill man vara med och påverka är detta rätt forum. Då är man välkommen att vara med i styrelsen. Styrelsen träffas ungefär en gång/ månad.

Fixardagar
Vi träffas och fixar de praktiska saker som behövs, som att måla lekstugan, pyssla i trädgården och sy gardiner. Detta gör vi en gång per termin. Under dessa dagar är samvaron en lika viktig faktor som sakerna vi gör!Ett annat roligt och uppskattat inslag i verksamheten är om man som förälder vill hitta på något tillsammans med barnen t.ex. snickra, måla, baka, sjunga och följa med på utflykter. Någon kanske kan ta med några barn på studiebesök till sin arbetsplats.Ettan handlar inte bara om att barnen ska ha det så bra som möjligt under sin förskoletid, den har också till uppgift att bygga nätverk och trygghet mellan föräldrar och barn inför kommande år i skolan och livet.