Styrelsen


Föräldrakooperativet Ettan är en ekonomisk förening som styrs av en styrelse bestående av sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsen träffas regelbundet en gång i månaden och om det kommer upp något angeläget kallar man till ett extra möte. Om man som medlem i Ettan har något man vill att styrelsen ska ta upp är det bra att man meddelar detta till någon ledamot så snart som möjligt. Då det är ordförande som skriver dagordningen är det lättast att prata med denne, men givetvis går det bra att vända sig till vem som helst.