Grön Flagg

Grön Flagg är en internationell miljöcertifiering för förskolor och skolor. I Sverige delas det ut av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Föräldrakooperativet Ettan blev, som första förskola i Mönsterås kommun, certifierade i juni 2012. Det innebär att vi alla på Ettan arbetar för en hållbar utveckling och att vi varje år har mål uppsatta för vad vi vill arbeta med för att bli bättre och mer medvetna om vår miljö. Målen vi arbetar med under Grön Flagg är också kopplade till läroplanen så att vi kan visa hur arbetet ger utveckling och lärande till barnen. Nyfikenhet och demokrati är också viktiga delar av Grön flagg-arbetet. Därför får barnen själva ge uttryck för hur de vill arbeta med målen och hur vi ska gå vidare i arbetet på ett roligt och motiverande sätt.

Dokumentationen hur vårt Grön Flagg-arbete bedrivs finns att beskådas och reflektera över på vår förskola. Vi har dokumentationsväggar både inne och ute.

Grön Flagg