Blanketter och ansökan


Här nedanför hittar du blanketter och dokument som vi använder på Ettan.

Har du frågor eller vill komma och besöka oss var vänlig och kontakta oss på telefon. Alla är hjärtligt välkomna!


Föräldrakooperativet Ettan
0499-222 83

Klagomål och synpunkter på Föräldrakooperativet Ettan
Som ett led i att förbättra vår verksamhet är det värdefullt att få ta del av klagomål/synpunkter från vårdnadshavare, elever och andra intressenter.  Klagomål/synpunkter på vår service kan lämnas muntligt eller skriftligt.   

Ärendegång
Steg 1: Ta upp ditt ärende med personalen på Ettan.
Steg 2: Lämna in ett skriftligt klagomål/synpunkt till förskolechef Siv Nordgård-Thömt som ansvarar för verksamheten.
Steg 3: Ta upp ditt ärende med styrelsen.
Steg 4: Ta upp ditt ärende med skolchefen.
 

Hantering:
Vårt mål är att kunna tillmötesgå klagomål/synpunkter omgående. Om muntligt framförda synpunkter ej går att lösa i steg 1, uppmanas den klagande att lämna skriftliga synpunkter till förskolechefen för utredning och bedömning.  Vår målsättning är att inom tio dagar ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat den skriftliga synpunkten. Om missnöje kvarstår kontaktas, enligt steg 3, styrelsen. Om missnöje kvarstår kontaktas, enligt steg 4, skolchefen.